Program

Międzynarodowa konferencja naukowa

pod patronatem honorowym Ministra Spraw Zagranicznych RP

KONFLIKT – RYWALIZACJA – WSPÓŁPRACA
W EUROPIE ŚRODKOWEJ W XX-XXI WIEKU.
MEANDRY STOSUNKÓW POLSKO-CZESKICH

Organizatorzy:  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
                      Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Instytut Historii
                      Slezská univerzita v Opavě
                      Fakulta veřejných politik v Opavě

Miejsce: Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
             Konferencja odbywa się w trybie zdalnym (on line)

Uczestnicy: politolodzy i historycy z Polski i Republiki Czeskiej

Termin: 26 listopada 2020 r. (czwartek)

Języki konferencji: polski, czeski, angielski

08:40-09:00

Otwarcie konferencji

Ks. prof. Waldemar Graczyk (Dziekan, Wydział Nauk Historycznych UKSW)
Prof. Rudolf Žáček (Dziekan, Fakulta veřejných politik v Opavě)
Prof. Radosław Zenderowski (Dyrektor, Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW)

09:00-09:45-10:15

moderator: ks. prof. Tomasz Skibiński

I. Polityka historyczna w Europie Środkowej

prof. Radosław Zenderowski:

dr Lukáš Vomlela:

prof. Krzysztof Cebul:

Polityka historyczna – próba konceptualizacji

Historická politika v Československu a České republice

Polityka historyczna w Polsce

09:45-10:15

10:15-10:30

Dyskusja

Przerwa

10:30-12:00-12:45

moderator: prof. Krzysztof Cebul

II. Stosunki polsko-czeskie do 1989 roku w perspektywie historycznej

prof. Rudolf Žáček:

dr Bartłomiej Dźwigała:

dr Adam Buława:

prof. Dušan Janák:

prof. Jarosław Drozd:

prof. Wiesław Jan Wysocki:

Československo-polské vztahy do roku 1945

Relacje polsko-czeskie (X-XVI w.) w refleksji historycznej Oskara Haleckiego

Stosunki polsko-czechosłowackie do 1945 roku

Československo-polské vztahy 1945-1989

Stosunki polsko-czechosłowackie w latach 1945-1989

Polski prometeizm w kontekście polityki czeskiej

12:00-12:45

12:45-13:45

Dyskusja

Przerwa

13:45-14:30-15:00

moderator: prof. Rudolf Žáček

III. Stosunki polsko-czeskie 30 lat po upadku żelaznej kurtyny: sukcesy, porażki, wyzwania

prof. Jiří Kocian:

prof. Antoni Dudek:

prof. Piotr Bajda:

Česko-polské vztahy po pádu železné opony (1989-2019)

Relacje Polski i Czecho-Słowacji w pierwszych latach po upadku systemu komunistycznego
w kontekście procesu integracji europejskiej (1989-1993)

Stosunki polsko-czeskie (1993-2019)

14:30-15:00

15:00-15:15

Dyskusja

Podsumowanie i zamknięcie konferencji (prof. Radosław Zenderowski)

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu

Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW
Bud. 23, pok. 226
ul. Woycickiego 1/3
01-938 Warszawa