Prof. Tomasz Skibiński

Prof. Tomasz Skibiński

ks. dr hab., prof. UKSW; teolog, patrolog i historyk; pracownik katedry Historii starożytnej w Instytucie Historii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zainteresowania badawcze: historia Cesarstwa rzymskiego w późnym antyku, barbarzyńcy w późnym antyku i wczesnym średniowieczu – wędrówki, relacje z Cesarstwem rzymskim i państwa barbarzyńskie, historia Kościoła w późnym antyku i wczesnym średniowieczu. Adres do korespondencji: t.skibinski@uksw.edu.pl

Priest, DSc, professor at UKSW; theologian, patrologist and historian; employee of Chair of Ancient History at Institute of History at Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw. Scientific interests: history of the Roman Empire in late ancient times, barbarians in late ancient times and early Middle Ages – their migrations, relations with the Roman Empire and barbarian states, history of the Church in late ancient times and early Middle Ages. Correspondence address: t.skibinski@uksw.edu.pl

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu

Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW
Bud. 23, pok. 226
ul. Woycickiego 1/3
01-938 Warszawa