Prof. Radosław Zenderowski

Prof. Radosław Zenderowski

prof. dr hab., ur. 1974, politolog i socjolog; kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; profesor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach; członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich. Autor prac naukowych poświęconych zagadnieniom tożsamości narodowej, nacjonalizmu, polityki etnicznej, granic i pograniczy oraz relacji między polityką i religią w Europie. Mieszka w Cieszynie. Adres do korespondencji: r.zenderowski@uksw.edu.pl

Professor, DSc, born in 1974, political scientist and sociologist; head of Chair of International Relations and European Studies at Institute of Political Science and Administration at Cardinal Stefan Wyszyński university in Warsaw, professor at W. Korfanty Upper Silesia Business University in Katowice; member of the Scientific Board of the polish Association of European Studies. Author of publications devoted to the issues of national identity, nationalism, ethnic politics, borders and border areas and relations between politics and religion in Europe. Lives in Cieszyn. Correspondence address: r.zenderowski@uksw.edu.pl

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu

Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW
Bud. 23, pok. 226
ul. Woycickiego 1/3
01-938 Warszawa