Prof. Piotr Bajda

Prof. Piotr Bajda

dr hab., politolog, profesor nadzwyczajny w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych, Katedra Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich. W latach 2005-2009 pracownik Ośrodka Studiów Wschodnich, w latach 2000-2004 wicedyrektor Instytutu Polskiego w Bratysławie. Zainteresowania badawcze: transformacja elit politycznych w państwach postkomunistycznych; kwestie narodowe i narodowościowe w Europie Środkowo-Wschodniej; miejsce i rola małych państw na arenie międzynarodowej; Europa Środkowo-Wschodnia jako szczególny obszar geopolityczny; Republika Słowacka – system polityczny, kultura polityczna, tożsamość narodowa, stosunki zagraniczne. Adres do korespondencji: p.bajda@uksw.edu.pl

DSc, political science expert, professor at Department of International Relations, Chair of International Relations and European Studies. In 2005-2009 worked for the Eastern Studies Center, in 2000-2004 deputy head of the polish Institute in Bratislava. Scientific interests: transformation of political elites in post-communist states; national and nationality issues in Central and Eastern Europe; the place and role of small states on the international stage; Central and Eastern Europe as a specific geopolitical area; the Republic of Slovakia – its political system, political culture, national identity, foreign relations. Correspondence address: p.bajda@uksw.edu.pl

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu

Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW
Bud. 23, pok. 226
ul. Woycickiego 1/3
01-938 Warszawa