Prof. Jiří Kocian

Prof. Jiří Kocian

Prof. PhDr., CSc., urodzony w 1956 w Pardubicach; historyk, pracownik naukowy Instytutu historii Współczesnej Akademii Nauk Republiki Czeskiej, pracuje również na Wydziale Polityk Publicznych Uniwersytetu Śląskiego w Opawie. Zainteresowania naukowe: historia Czech i Czechosłowacji XX wieku, autor pracy i studium na temat historii czechosłowackiego i czeskiego systemu politycznego i partii politycznych po 1945; autor książki pt. Czechosłowacka Partia Narodowo-Socjalistyczna w latach 1945-1948. Organizacja – program – polityka; członek kolegium redakcyjnego czasopisma Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis; członek rady redakcyjnej i rady naukowej Archiwum Narodowego (Národní archiv); przewodniczący Stowarzyszenia Historyków Republiki Czeskiej. Adres do korespondencji: kocian@usd.cas.cz

Professor, PhD, CSc, born in 1956 in Pardubice; historian, researcher at Institute of Contemporary History of the Czech Republic Academy of Science, also works for Department of Public politics at University of Silesia in Opava. Scientific interests: history of the Czech Republic and Czechoslovakia in the 20th century, author of the book on history of the Czechoslovakian and Czech political system and political parties after 1945; author of “Czechoslovakian National Socialism Party in 1945-1948. Organization – manifesto – politics; member of the editorial board of Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis; member of the editorial and the scientific board of National Archives (Národníarchiv); chaimrna of the Association of the Czech Republic Historians. Correspondence address: kocian@usd.cas.cz

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu

Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW
Bud. 23, pok. 226
ul. Woycickiego 1/3
01-938 Warszawa