Prof. Jarosław Drozd

Prof. Jarosław Drozd

dr hab., profesor nadzwyczajny w Katedrze Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wieloletni polski dyplomata. Konsul Generalny RP w Sankt Petersburgu i we Lwowie. Ambasador Tytularny. Autor wielu publikacji nt. polityki międzynarodowej i bezpieczeństwa. Adres do korespondencji: j.drozd@uksw.edu.pl

DSc, professor at Chair of International Relations and European Studies at Institute of Political Science and Administration at Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw. Experienced Polish diplomat. Polish consul-general in Sankt Petersburg and in Lvov. Titular ambassador. Author of numerous publications on international politics and security. Correspondence address: j.drozd@uksw.edu.pl

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu

Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW
Bud. 23, pok. 226
ul. Woycickiego 1/3
01-938 Warszawa