Prof. Antoni Dudek

Prof. Antoni Dudek

ur. 1966 r. – profesor nauk humanistycznych, pracownik Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Autor i współautor kilkunastu książek z zakresu historii Polski w XX wieku oraz dziejów polskiej myśli politycznej. Najważniejsze prace w jego dorobku dotyczą dziejów Polski pod rządami komunistycznymi, transformacji ustrojowej oraz przemian systemu politycznego współczesnej Polski. Niedawno ukazała się jego najnowsza książka Od Mazowieckiego do Suchockiej. Pierwsze rządy wolnej Polski (Kraków 2019). Adres do korespondencji: a.dudek@uksw.edu.pl

Born in 1966 – professor of humanities, employee of Department of History Science at Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw. Author and co-author of several books on Polish history in the 20th century and history of Polish political thought. His most important publications deal with Poland’s history during the communist reign, the system transformation and the transformations of the political system of contemporary Poland. Recently he published “Od Mazowieckiego do Suchockiej. Pierwsze rządy wolnej Polski (Kraków 2019). Correspondence address: a.dudek@uksw.edu.pl

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu

Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW
Bud. 23, pok. 226
ul. Woycickiego 1/3
01-938 Warszawa