Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z siedzibą przy ul. Woycickiego 1/3 w Warszawie.
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych pod adresem email: r.zenderowski@uksw.edu.pl
Dane osobowe, przetwarzane są na podstawie zgody w celu optymalizacji wyświetlania strony oraz udzielenia odpowiedzi przez pracownika Uniwersytetu na wiadomość przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego.
Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres 2 lat lub do momentu odwołania zgody.
Odbiorcą danych osobowych jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Masz następujące prawa wynikające z RODO:
– prawo dostępu do danych osobowych,
– prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
– prawo do przenoszenia danych.
Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu

Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW
Bud. 23, pok. 226
ul. Woycickiego 1/3
01-938 Warszawa