Dr Lukáš Vomlela

Dr Lukáš Vomlela

dr, ur. 1981 politolog, pracownik Instytutu Administracji Publicznej i Polityki Regionalnej, Wydziału Polityk Publicznych w Opawie, Uniwersytetu Śląskiego w Opawie. W pracy badawczej zajmuje się systemami politycznymi, transformacją polityczną w Europie Środkowo-Wschodniej po 1989 roku, partiami politycznymi oraz elitami politycznymi. Adres do korespondencji: lukas.vomlela@fvp.slu.cz

PhD, born in 1981, political scientists, employee of Institute of Public Administration and Regional Policy, Department of Public Politics in Opava, University of Silesia in Opava. His scientific research focuses on political systems, political transformation in Central and Eastern Europe after 1989, political parties and political elites. Correspondence address: lukas.vomlela@fvp.slu.cz

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu

Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW
Bud. 23, pok. 226
ul. Woycickiego 1/3
01-938 Warszawa