III. STOSUNKI POLSKO-CZESKIE 30 LAT PO UPADKU ŻELAZNEJ KURTYNY: SUKCESY, PORAŻKI, WYZWANIA

RELACJE POLSKI I CZECHO-SŁOWACJI W PIERWSZYCH LATACH PO UPADKU SYSTEMU KOMUNISTYCZNEGO W KONTEKŚCIE PROCESU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ (1989-1993)

prof. Antoni Dudek

W referacie omówione zostaną następujące wątki:
(1) Reakcja rządu T. Mazowieckiego na aksamitną rewolucję w Czechosłowacji.
(2) Pierwsze kontakty między nowymi władzami w Warszawie i Pradze.
(3) Zmiana na stanowiskach ambasadorów obu krajów i tego konsekwencje.
(4) Problemy w tworzeniu Trójkąta Wyszehradzkiego i ograniczenia w jego działaniach.
(5) Znaczenie stanowiska Czecho-Słowacji dla przebiegu negocjacji polsko-sowieckich dotyczących wyprowadzenia jednostek Armii Radzieckiej z terenu Polski.
(6) Stosunek Pragi i Warszawy do likwidacji Układu Warszawskiego oraz RWPG.
(7) Negocjacje Polski i Czecho-Słowacji na temat stowarzyszenia z EWG.
(8) Współpraca Polski i Czecho-Słowacji w pierwszej fazie zabiegów o członkostwo w UE oraz przyczyny jej załamania.
(9) Polska wobec podziału Czecho-Słowacji.

Máte nějaké dotazy?
Prosím kontaktujte nás

Ústav politických věd a správy UKSW
Pupen. 23, pokoj. 226
ul. Woycickiego 1/3
01-938 Varšava