Program

Mezinárodní vědecká konference

pod čestným patronátem Ministra zahraničních věcí Polské republiky

KONFLIKT – SOUPEŘENÍ – SPOLUPRÁCE
VE STŘEDNÍ EVROPĚ V XX-XXI STOLETÍ.
MEANDRY ČESKO(SLOVENSKO)-POLSKÝCH VZTAHŮ

Organizátoři: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Instytut Historii
Slezská univerzita v Opavě
Fakulta veřejných politik v Opavě
Místo: Univerzita kardinála Stefana Wyszyńského ve Varšavě
Konference se koná na dálku (online)
Účastníci: politologové a historici z České republiky a Polska
Datum: 26. listopadu 2020 r. (Čtvrtek)
Konferenční jazyky:
esky, polsky, anglicky

08:40-09:00

Zahájení konference

ks. prof. Waldemar Graczyk (děkan, Fakulta historických věd, UKSW)
prof. Rudolf Žáček (děkan, Fakulta veřejných politik v Opavě, SU)
prof. Radosław Zenderowski (ředitel, Ústav politických věd a správy, UKSW)

09:00-09:45-10:15

moderátor: ks. prof. Tomasz Skibiński

I. Historická politika ve střední Evropě

prof. Radosław Zenderowski:

dr Lukáš Vomlela:

prof. Krzysztof Cebul:

Polityka historyczna – próba konceptualizacji

Historická politika v Československu a České republice

Polityka historyczna w Polsce

09:45-10:15

10:15-10:30

Diskuse

Přestávka

10:30-12:00-12:45

moderátor: prof. Krzysztof Cebul

II. Polsko-české vztahy do roku 1989 v historické perspektivě

prof. Rudolf Žáček:

dr Bartłomiej Dźwigała:

dr Adam Buława:

prof. Dušan Janák:

prof. Jarosław Drozd:

prof. Wiesław Jan Wysocki:

Československo-polské vztahy do roku 1945

Relacje polsko-czeskie (X-XVI w.) w refleksji historycznej Oskara Haleckiego

Stosunki polsko-czechosłowackie do 1945 roku

Československo-polské vztahy 1945-1989

Stosunki polsko-czechosłowackie w latach 1945-1989

Polski prometeizm w kontekście polityki czeskiej

12:00-12:45

12:45-13:45

Diskuse

Přestávka

13:45-14:30-15:00

moderátor: prof. Rudolf Žáček

III. Polsko-české vztahy 30 let po pádu železné opony: úspěchy, problémy?, výzvy

prof. Jiří Kocian:

prof. Antoni Dudek:

prof. Piotr Bajda:

Česko-polské vztahy po pádu železné opony (1989-2019)

Relacje Polski i Czecho-Słowacji w pierwszych latach po upadku systemu komunistycznego
w kontekście procesu integracji europejskiej (1989-1993)

Stosunki polsko-czeskie (1993-2019)

14:30-15:00

15:00-15:15

Diskuse

Shrnutí a ukončení konference (prof. Radosław Zenderowski)

Máte nějaké dotazy?
Prosím kontaktujte nás

Ústav politických věd a správy UKSW
Pupen. 23, pokoj. 226
ul. Woycickiego 1/3
01-938 Varšava