Prof. Wiesław Wysocki

Prof. Wiesław Wysocki

prof. dr hab., Wieloletni kierownik katedry historii XIX i XX wieku w Instytucie Nauk Historycznych UKSW; zajmuje się edycją źródeł do okresu II Rzeczypospolitej, dziejami duszpasterstwa wojskowego, historią wojskowości, biografistyką, regionalizmem oraz przejawami życia społecznego w sytuacjach granicznych w czasach totalitaryzmu; jest autorem ponad 70 książek i kilkuset artykułów. W latach 90-tych uczestniczył w zespołach dokonujących rewaloryzacji Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie oraz w budowie pomnika Poległym i Pomordowanym na Wschodzie na Muranowie. W III RP pełnił funkcje Sekretarza Generalnego Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (rozpoczął prace nad przewróceniem santo campo we Lwowie – Cmentarza Orląt) i wiceministra w Urzędzie ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Otrzymał status działacza opozycji antykomunistycznej. Jest prezesem Instytutu Józefa Piłsudskiego w Warszawie, gen. bryg. Związku Piłsudczyków RP, członkiem władz Światowej Rady Badań nad Polonią i prezydium Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy AK. Honorowy obywatel Łowicza, Sejn i m. st. Warszawy. Adres do korespondencji: w.j.wysocki@uksw.edu.pl

Máte nějaké dotazy?
Prosím kontaktujte nás

Ústav politických věd a správy UKSW
Pupen. 23, pokoj. 226
ul. Woycickiego 1/3
01-938 Varšava