Prof. Tomasz Skibiński

Prof. Tomasz Skibiński

ks. dr hab., prof. UKSW; teolog, patrolog i historyk; pracownik katedry Historii starożytnej w Instytucie Historii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zainteresowania badawcze: historia Cesarstwa rzymskiego w późnym antyku, barbarzyńcy w późnym antyku i wczesnym średniowieczu – wędrówki, relacje z Cesarstwem rzymskim i państwa barbarzyńskie, historia Kościoła w późnym antyku i wczesnym średniowieczu. Adres do korespondencji: t.skibinski@uksw.edu.pl

Máte nějaké dotazy?
Prosím kontaktujte nás

Ústav politických věd a správy UKSW
Pupen. 23, pokoj. 226
ul. Woycickiego 1/3
01-938 Varšava