Prof. Piotr Bajda

Prof. Piotr Bajda

dr hab., politolog, profesor nadzwyczajny w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych, Katedra Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich. W latach 2005-2009 pracownik Ośrodka Studiów Wschodnich, w latach 2000-2004 wicedyrektor Instytutu Polskiego w Bratysławie. Zainteresowania badawcze: transformacja elit politycznych w państwach postkomunistycznych; kwestie narodowe i narodowościowe w Europie Środkowo-Wschodniej; miejsce i rola małych państw na arenie międzynarodowej; Europa Środkowo-Wschodnia jako szczególny obszar geopolityczny; Republika Słowacka – system polityczny, kultura polityczna, tożsamość narodowa, stosunki zagraniczne. Adres do korespondencji: p.bajda@uksw.edu.pl

Máte nějaké dotazy?
Prosím kontaktujte nás

Ústav politických věd a správy UKSW
Pupen. 23, pokoj. 226
ul. Woycickiego 1/3
01-938 Varšava