Prof. Krzysztof Cebul

Prof. Krzysztof Cebul

prof. UKSW dr hab.; politolog i socjolog; kierownik Katedry Polityki Bezpieczeństwa Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W pracy badawczej zajmuje się: analizami dyskursu parlamentarnego oraz analizami programów partii politycznych; uwarunkowaniami, organizacją i dysfunkcjami ładu międzynarodowego; wewnątrzstrukturalnymi uwarunkowaniami stabilności systemu demokratycznego; oraz metodologią badań społecznych ukierunkowanych na obszar bezpieczeństwa państwa. Adres do korespondencji: k.cebul@uksw.edu.pl

Máte nějaké dotazy?
Prosím kontaktujte nás

Ústav politických věd a správy UKSW
Pupen. 23, pokoj. 226
ul. Woycickiego 1/3
01-938 Varšava