Prof. Jiří Kocian

Prof. Jiří Kocian

Prof. PhDr., CSc., urodzony w 1956 w Pardubicach; historyk, pracownik naukowy Instytutu historii Współczesnej Akademii Nauk Republiki Czeskiej, pracuje również na Wydziale Polityk Publicznych Uniwersytetu Śląskiego w Opawie. Zainteresowania naukowe: historia Czech i Czechosłowacji XX wieku, autor pracy i studium na temat historii czechosłowackiego i czeskiego systemu politycznego i partii politycznych po 1945; autor książki pt. Czechosłowacka Partia Narodowo-Socjalistyczna w latach 1945-1948. Organizacja – program – polityka; członek kolegium redakcyjnego czasopisma Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis; członek rady redakcyjnej i rady naukowej Archiwum Narodowego (Národní archiv); przewodniczący Stowarzyszenia Historyków Republiki Czeskiej. Adres do korespondencji: kocian@usd.cas.cz

Máte nějaké dotazy?
Prosím kontaktujte nás

Ústav politických věd a správy UKSW
Pupen. 23, pokoj. 226
ul. Woycickiego 1/3
01-938 Varšava