Prof. Dušan Janák

Prof. Dušan Janák

prof. dr hab., historyk, kierownik Instytutu Studiów Środkowoeuropejskich Wydziału Polityk Publicznych w Opawie, Uniwersytetu Śląskiego w Opawie, b. dziekan tego wydziału (2008 – 2016). Autor i współautor prac naukowych z zakresu dziejów czeskich i czechosłowackich XX wieku w kontekście Europy Środkowej i Wschodniej, poświęconych dziejom politycznym i gospodarczym oraz represjom politycznym dokonywanym przez reżimy totalitarne, ostatnio Průmyslové dělnictvo v českých zemích 1938 – 1948 (ze S. Kokoškou et al., 2019). Adres do korespondencji: dusan.janak@fvp.slu.cz

Máte nějaké dotazy?
Prosím kontaktujte nás

Ústav politických věd a správy UKSW
Pupen. 23, pokoj. 226
ul. Woycickiego 1/3
01-938 Varšava