Prof. Antoni Dudek

Prof. Antoni Dudek

ur. 1966 r. – profesor nauk humanistycznych, pracownik Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Autor i współautor kilkunastu książek z zakresu historii Polski w XX wieku oraz dziejów polskiej myśli politycznej. Najważniejsze prace w jego dorobku dotyczą dziejów Polski pod rządami komunistycznymi, transformacji ustrojowej oraz przemian systemu politycznego współczesnej Polski. Niedawno ukazała się jego najnowsza książka Od Mazowieckiego do Suchockiej. Pierwsze rządy wolnej Polski (Kraków 2019). Adres do korespondencji: a.dudek@uksw.edu.pl

Máte nějaké dotazy?
Prosím kontaktujte nás

Ústav politických věd a správy UKSW
Pupen. 23, pokoj. 226
ul. Woycickiego 1/3
01-938 Varšava