Dr Bartłomiej Dźwigała

Dr Bartłomiej Dźwigała

ur. w 1987 r, adiunkt w katedrze historii średniowiecznej Instytutu Historii UKSW; obronił na UKSW pracę magisterską (2011) oraz doktorską (2015) z historii, a także pracę magisterską (2014) w Instytucie Filologii Klasycznej UW. Do jego zainteresowań należą wyprawy krzyżowe i dzieje państw łacińskich na Bliskim Wschodzie, a także literatura, liturgia i sztuka łacińskiej Europy w średniowieczu oraz problematyka miejsca Europy środkowej w dziejach cywilizacji łacińskiej. Adres do korespondencji: b.dzwigala@uksw.edu.pl

Máte nějaké dotazy?
Prosím kontaktujte nás

Ústav politických věd a správy UKSW
Pupen. 23, pokoj. 226
ul. Woycickiego 1/3
01-938 Varšava