III. STOSUNKI POLSKO-CZESKIE 30 LAT PO UPADKU ŻELAZNEJ KURTYNY: SUKCESY, PORAŻKI, WYZWANIA

ČESKO-POLSKÉ VZTAHY PO PÁDU ŽELEZNÉ OPONY (1989-2019)

prof. Jiří Kocian

Příspěvek zhodnotí na základě literatury průběh a vývoj vybraných oblastí česko-polských vztahů zejména v období let 1989-2004, které bylo završeno přijetím obou zemí do NATO v roce 1999 a do Evropské unie v roce 2004. Připomene, že pád komunismu v roce 1989 zařadil tehdy ještě československo-polské vztahy do odlišného regionálního i evropského kontextu. Polské léto 1989 a listopadové změny v Československu v roce 1989 zároveň zahájily obsahově novou kapitolu ve vztazích mezi oběma státy. Příspěvek sleduje čtyři tematické oblasti spolupráce a vztahů. Připomenuta budou základní východiska nových bilaterálních vztahů, mezi něž patří smlouva o dobrém sousedství, solidaritě a přátelské spolupráci z 6. 10. 1991 s dalšími navazujícími či souvisejícími smlouvami. Zhodnocena bude výchozí etapa visegrádské spolupráce jako nové platformy česko-polských vztahů. Visegrádská kooperace podnítila dynamiku oboustranných kulturních a vědeckých vztahů a pokrok v hospodářských a obchodních vztazích. V kontextu vzájemných vztahů bude pojednána i oblast života polské menšiny na Těšínsku, kde žije dosud nejpočetnější část občanů polské národnosti. Pozornost bude věnována přeshraniční spolupráci, za jejíž počátek je možné považovat ustavení Euroregionu Nisa v prosinci 1991. V závěru bude připomenuto, jak se česko-polské vztahy v období po pádu železné opony promítají do každodenního všedního života Čechů a Poláků. Potvrdilo se, že vztahy obou národů po roce 1989 nadále výrazně ovlivňují zkušenosti ze zápasů o národní existenci a úsilí o rozvoj pevných spojeneckých a dobrých sousedských vztahů.

Máte nějaké dotazy?
Prosím kontaktujte nás

Ústav politických věd a správy UKSW
Pupen. 23, pokoj. 226
ul. Woycickiego 1/3
01-938 Varšava