KONFLIKT – SOUPEŘENÍ – SPOLUPRÁCE
VE STŘEDNÍ EVROPĚ V XX-XXI STOLETÍ.

MEANDRY ČESKO(SLOVENSKO)-POLSKÝCH VZTAHŮ

26. listopadu 2020 v 8:40 hod.

Abstrakty

POLITYKA HISTORYCZNA W POLSCE

prof. Krzysztof Cebul

HISTORICKÁ POLITIKA V ČESKOSLOVENSKU A ČESKÉ REPUBLICE

dr Lukáš Vomlela

POLITYKA HISTORYCZNA – PRÓBA KONCEPTUALIZACJI

prof. Radosław Zenderowski

STOSUNKI POLSKO-CZECHOSŁOWACKIE DO 1945 ROKU

dr Adam Buława

RELACJE POLSKO-CZESKIE (X-XVI W.) W REFLEKSJI HISTORYCZNEJ OSKARA HALECKIEGO

dr Bartłomiej Dźwigała

STOSUNKI
POLSKO-CZECHOSŁOWACKIE
W LATACH 1945-1989

Prof. Jarosław Drozd

ČESKOSLOVENSKO-POLSKÉ
VZTAHY
1945-1989

prof. Dušan Janák

POLSKI PROMETEIZM
W KONTEKŚCIE
POLITYKI CZESKIEJ

prof. Wiesław Jan Wysocki

ČESKOSLOVENSKO-POLSKÉ VZTAHY DO ROKU
1945

prof. Rudolf Žáček

ČESKO-POLSKÉ VZTAHY PO PÁDU ŽELEZNÉ OPONY (1989-2019)

prof. Jiří Kocian

RELACJE POLSKI I CZECHO-SŁOWACJI W PIERWSZYCH LATACH PO UPADKU SYSTEMU KOMUNISTYCZNEGO W KONTEKŚCIE PROCESU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ (1989-1993)

prof. Antoni Dudek

STOSUNKI
POLSKO-CZESKIE
(1993-2019)

prof. Piotr Bajda

Řečníci

Patronát

Organizátoři

Partner

Máte nějaké dotazy?
Prosím kontaktujte nás

Ústav politických věd a správy UKSW
Pupen. 23, pokoj. 226
ul. Woycickiego 1/3
01-938 Varšava