Konflikt - Rywalizacja - Współpraca
w Europie Środkowej w XX-XXI wieku

Meandry stosunków polsko-czeskich

26 listopada 2020 r., godzina: 8:40

Program

Na program konferencji składają się referaty badaczy z Polski i Republiki Czeskiej ułożone w trzy bloki tematyczne. W pierwszym, zaplanowano omówienie polityki historycznej w Europie Środkowej, gdzie obok próby definicji przeanalizowana zostanie czeska i polska praktyka w tym względzie. Drugi blok poświęcono przedstawieniu historii relacji polsko-czeskich, ze szczególnym uwzględnieniem okresu komunistycznego. Ostatnia część konferencji obejmie analizy współczesnych stosunków między oboma państwami oraz perspektyw na przyszłość.

Abstrakty & Filmy

POLITYKA HISTORYCZNA W POLSCE

prof. Krzysztof Cebul

HISTORICKÁ POLITIKA V ČESKOSLOVENSKU A ČESKÉ REPUBLICE

dr Lukáš Vomlela

POLITYKA HISTORYCZNA – PRÓBA KONCEPTUALIZACJI

prof. Radosław Zenderowski

STOSUNKI POLSKO-CZECHOSŁOWACKIE DO 1945 ROKU

dr Adam Buława

RELACJE POLSKO-CZESKIE (X-XVI W.) W REFLEKSJI HISTORYCZNEJ OSKARA HALECKIEGO

dr Bartłomiej Dźwigała

STOSUNKI
POLSKO-CZECHOSŁOWACKIE
W LATACH 1945-1989

Prof. Jarosław Drozd

ČESKOSLOVENSKO-POLSKÉ
VZTAHY
1945-1989

prof. Dušan Janák

POLSKI PROMETEIZM
W KONTEKŚCIE
POLITYKI CZESKIEJ

prof. Wiesław Jan Wysocki

ČESKOSLOVENSKO-POLSKÉ VZTAHY DO ROKU
1945

prof. Rudolf Žáček

ČESKO-POLSKÉ VZTAHY PO PÁDU ŽELEZNÉ OPONY (1989-2019)

prof. Jiří Kocian

RELACJE POLSKI I CZECHO-SŁOWACJI W PIERWSZYCH LATACH PO UPADKU SYSTEMU KOMUNISTYCZNEGO W KONTEKŚCIE PROCESU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ (1989-1993)

prof. Antoni Dudek

STOSUNKI
POLSKO-CZESKIE
(1993-2019)

prof. Piotr Bajda

Prelegenci

Patronat

Organizatorzy

Partner

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu

Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW
Bud. 23, pok. 226
ul. Woycickiego 1/3
01-938 Warszawa